Workshop Mindfulness +mantelzorg

Er staan nog geen nieuwe data gepland voor deze workshop!

Mantelzorger zijn kan een enorme voldoening geven, maar legt vaak ook een grote druk op de schouders van de mantelzorger. Om dat vol te kunnen houden is het belangrijk om een balans te vinden in zorgen voor de ander en zorgen voor jezelf. Aan de situatie zelf valt vaak niets te veranderen. Maar waar heb je wel invloed op en wat kun je als mantelzorger doen om gezond te blijven? Mindfulness kan je daarbij ondersteunen. Mindfulness gaat over bewust worden wat een situatie bij je teweegbrengt en hoe je hierop reageert.

Be-aware-mindfulness organiseert daarom in de maand september, in samenwerking met Steunpunt Mantelzorg-wm, een mindfulness cursus voor mantelzorgers. De cursus bestaat uit een viertal bijeenkomsten van twee uur en vindt plaats in het Wijksteunpunt De Linde, Hyacintenlaan 33 te Geleen. Naast de wekelijkse bijeenkomsten probeer je thuis dagelijks tijd te besteden aan het doen van oefeningen.

In de cursus wordt uitgebreid aandacht gegeven aan ervaringsgerichte aandachtoefeningen zoals de drie minuten ademruimte, de zitmeditatie, de zelfcompassie oefening en aan het leren van elkaar.

Het doel van de cursus is onder andere:

  • het leren omgaan met stress,
  • het verhogen van de kwaliteit van leven,
  • het op een gezonde manier leren omgaan met de belastende situatie en met de heftige emoties die er soms mee gepaard gaan,
  • te leren om bewuster keuzes te maken,
  • het vinden van rust, kalmte en balans,
  • het versterken van het vermogen om zelf richting te geven aan je leven,
  • te leren ruimte te maken voor jezelf